top of page

 Met schaalwandelen een gewenste situatie naar het ‘NU’ halen

1. Samen met jouw formuleer ik de situatie, het onderwerp waarover de schaalwandeling gaat. 

Voorbeelden hiervan kunnen zijn: gezien worden, je geluk, balans ratio / gevoel,

vertrouwen in je eigen kunnen, luisteren naar je intuïtie, vrij voelen enzovoort.


2. We bepalen hoeveel stappen je nodig hebt om de gewenste situatie te bereiken.


3. We gebruiken vloerankers om het aantal stappen te visualiseren. Het eerste vloeranker staat voorde huidige situatie, het laatste voor de gewenste situatie.


4. Je neemt plaats op het eerste vloeranker en voelt / benoemt wat er nodig is om de

eerstvolgende stap te nemen. Hierbij kun je bijv. denken aan reiki, edelstenen, klankschalen of oliën.

Ik begeleid je per stap en voel per stap mee wat er nodig is. Misschien wordt er tussendoor gewisseld met de oliën

of worden andere chakra’s behandeld. Wellicht heeft de aura aandacht nodig in een

bepaalde stap. Ik pak deze oefening op holistische wijze aan en volg hierin mijn intuïtie.


5. Stap 4 wordt herhaald tot het laatste matje, de gewenste situatie. 

Op het laatste matje laat ik je goed voelen en ervaren hoe het in de gewenste situatie is. Als je voelt dat je er

klaar voor bent, pak je het laatste matje op en neem je het mee naar het vorige matje.

Vervolgens neem je dit matje ook weer mee enzovoorts. Tot je weer bij de huidige situatie staat:

dan zorg je dat de gewenste situatie versmelt met de huidige situatie. Je legt de matjes op

elkaar. Zo haal je de gewenste situatie naar het ‘NU’. Kortom, je stapelt alle matjes op en dan ga je er opnieuw op staan.


6. Je voelt en maakt denkbeeldig een foto van het samensmelten van de gewenste situatie met de huidige situatie.


7. We ronden de oefening af en je mag ‘de matjes ontslaan van hun diensten.

bottom of page